Globalstar

Praktické řešení problému

bezpečné komunikace...

 

Satelitní telefon

 

 

  Telefon GSP-1700 ..... 13.000,-Kč


  Aktivační poplatek ....... 1.000,-Kč


  Měsíční paušál ........ od 1.900,-Kč


 (ceny jsou uvedeny bez DPH)


 Aktivační poplatek ....... 1.000,-Kč
 Měsíční paušál ........ od 1.90

 

Bezpečný telefon? Satelitní telefon!

Svým klientům jsme nikdy nedoporučovali používání šifrovaných mobilních telefonů – vzhledem k rychlému vývoji kvantových počítačů a specializovaných dekryptovacích algoritmů si  za svým názorem i nadále stojíme... 

(ZDE je příklad potvrzující naši nedůvěru v kryptované GSM systémy)

Spolupráci se společností Globalstar jsme vyhodnotili jako optimální řešení problematiky bezpečné komunikace a nabízíme tak efektivní a (nejen) dle našeho názoru bezpečné řešení v podobě satelitního spojení "do kapsy".

Globalstar v kostce:

 - Hlasové služby ve vysoké kvalitě + připojení do sítě Internet

 - Spolehlivá funkčnost nejen ve volném prostředí v přírodě ale i ve městech

 - Síť 48 hlavních a dvou záložních družic + 13 pozemních bran

 - Systém Zem-družice-Zem = krátké trasy a časové prodlevy přenosu

 - Družice i pozemní brány vlastní civilní osoby

 - Moderní síť 2. generace (v provozu od 6.2.2013)

Satelitní telefon 

Ochrana proti odposlechu na přenosové a HW vrstvě (CDMA přístup)

Signál satelitního telefonu není veden komunikačními kanály mobilních operátorů příslušného státu, tudíž není možné, aby se k němu kdokoliv dostal metodou „známostí na patřičných místech“, nebo použitím interceptorů a jiných zařízení, kterými jsou vybaveny například finanční a jiné skupiny.

Satelitní komunikace Globalstar používá plnohodnotný systém Code Division Multiplex Access CDMA.

Jedná se o dvojí kódování posílaných informací, přičemž následné kódování probíhá přidáním pseudonáhodné sekvence s řádově mnohem vyšší bitovou rychlostí (bitrate) než je původní bitová rychlost přenášených dat – metoda přenosu rozprostřeného spektra.

Úrovně signálů ve směru z družice se pohybují na hranicích šumu, což znemožňuje provádět rozpracování jednotlivých složek a vektorovou signálovou analýzu s potřebnou přesností pro dekryptovací procesy. Komunikaci mezi satelitem a sat. telefonem tyto nízké úrovně nepřekáží, jelikož jí jsou pseudonáhodné posloupnosti použité v modulačním a kódovacím řetězci známy.

Výhodami tohoto systému jsou vedle efektivního využití přiděleného RF spektra i vysoká imunita vůči šumu a dokonce za jistých okolností ukrytí signálu pod úroveň šumu.

Velmi jednoduše laicky interpretováno – je to podobné, jakoby v uzavřeném prostoru hovořilo rozdílnými jazyky současně velké množství lidí. Navzájem se dorozumí jen ti, kteří mluví stejným jazykem – za předpokladu, že v daný okamžik může každý člověk znát jen ten konkrétní unikátní jazyk používaný s druhou osobou…

 

Maximální diskrétnost a anonymita v síti

 - Telefon nelze lokalizovat jako u GSM/3G

 - Mezi existencí sat. interceptorů a reálným odposlechem Globalstar je spousta technických a režimových "ale"

 - Důsledná ochrana fyzické přenosové vrstvy je mnohem účinnější než šifrované volání s rizikem prolomení šifry

 - Možnost anonymní aktivace i úhrady paušálu

 - Telefon nemá SIM kartu (eliminace bližší identifikace)

 - Možnost zapnutí funkce „Clir“ (protistrana nemusí vědět že voláte ze satelitního telefonu)

 

Špičková technická podpora

 - Vysoká technická odbornost je naším základem

 - Používáme špičkovou měřicí techniku

 - Podílíme se na vývoji komponentů pro satelitní komunikaci

 

Nevýhody satelitní komunikace

 - Uvnitř budov není signál

 - SMS lze odesílat jen prostřednictvím SMS brány

 - Rychlost datového připojení je zatím jen 56kB

 

Nízké pořizovací a provozní náklady

 - Cena telefonu GSP-1700 je 13.000,-Kč bez DPH

 - Aktivační poplatek 1000,-Kč bez DPH

 - Volání v rámci paušálu je v síti Globalstar a do všech sítí celé Evropy NEOMEZENĚ

 - Cena paušálu je DO 2200,-Kč/měsíc bez DPH podle typu

 

Pro více informací nás kontaktujte telefonicky, nebo  prostřednictvím e-mailu.


Do sítě Globstar SMS zdarma zde: http://eu.globalstar.com/en/index.php?cid=5510