Bohaté technologické
zkušenosti

Mezi naše reference patří mnoho významných klientů,

10 let zkušeností,  výsledky hovoří za nás.

Některé z referencí v oblasti vývoje:

 • Komplexná centrálna záchranná služba
 • Retia a.s.
 • D2R s.r.o.
 • SnailNET s.r.o.
 • Towercom a.s.
 • Akadémia ozbrojených síl SR

Vývoj v oblasti ochrany proti odposlechu

Technologické reference z oblasti vývoje a revize postupů obranně technických prohlídek:

 • v roce 2006 jsme jako první a doposud jediný civilní subjet prokázali neúčinnost detekce nelineárních přechodů nejen na bezdrátové odposlechové prostředky
 • od začátku existence Mudroch LABS s.r.o. aplikujeme jako jedna z mála firem tzv. triangulaci rádiového (RF) spektra, jako nejúčinnější metodu RF části OTP
 • vývoj systému detekce/identifikace přítomnosti kamuflovaného GSM modulu, který je určen k odposlechu (v současnosti probíhá upgrade)
 • vývoj VF zařízení pro státní sektor a silové složky
 • vývoj diskrétních směrových antén
 • vývoj preselekčních filtrů pro spektrální analyzátory - aplikace pro RF průzkum a OTP kontrolu RF spektra
 • vývoj celopásmového (1MHz-1GHz, opc: 4GHz) RF ŠUMOVÉHO generátoru, který slouží k ochraně NVS/RCIED
 • vývoj mikrovlnných filtrů a celé řady dalších zařízení z této oblasti