Znáte základní způsoby
a možnosti odposlechu?

Ty nejpoužívanější Vám zde objasníme a porovnáme v čem jsou efektivní.

Informace jakým způsobem můžete být odposloucháváni

Základní dělení metod podle průniku:

 • invazivní s nutností fyzického průniku do prostoru
 • neinvazivní bez nutnosti průniku do prostoru

Jedná se o dva naprosto rozdílné způsoby vytěžování a využití operativní techniky v těchto kategoriích.

Podle způsobu přenosu informace odposlechu:


Podle typu přenášené iformace:

 • audio odposlechy
 • video štěnice
 • data PC kompromitujícím vyzařováním, HW pomůckami, nebo SW nástroji
 • GPS pozice nebo výpis identifikátorů BTS mobilních operátorů v okolí při sledování pohybu
 • sledování činnosti mobilního telefonu pomocí upraveného firmware v telefonu nebo interceptoru
 • sledování mobilního telefonu pomocí operátora a vyhodnocením nejen hovorů, dat a SMS ale i tzv. systémových informací sítě operátora

 

Minidiktafony

Jsou použitelné v případech kdy má osoba snadný přístup bez doprovodu a dohledu do zájmového prostoru, dále pokud je v časových možnostech uživatele mini-mikrodiktafonu vyhodnocovat dlouhé hodiny záznamu a především tehdy, pokud je zájem o eliminování možnosti náhodným naladěním rádiového odposlechu jinou osobou. Rozšířené jsou i kombinace se záznamem videa. Bohužel jejich použití slouží i různým kriminálním živlům pro "zmapování terénu" a následné přípravě k páchání trestné činnosti.

Výhody:

 • není vysílán žádný signál
 • nízké pořizovací náklady v případě internetových a spy-shopů s technikou asijského původu
 • některé modely nejsou odhalitelné žádnými detektory nelineárních přechodů
 • odpadají starosti týkající se dosahu odposlechu jak je tomu u rádiových štěnic
 • plně legální prodej
 • mnohdy velmi příznivá energetická náročnost (při provozu z baterií)
 • snadná výroba kamuflů, kterou zvládne i zručnější laik

Nevýhody:

 • vyšší pořizovací cena kvalitnějších zařízení
 • časová náročnost při vyhodnocování záznamu
 • nebezpečí odhalení majitele minidiktafonu při jeho pokusu o vynesení ze zájmového prostoru
 • v případě odhalení minidiktafonu se majitel pravděpodobně už nedostane k záznamu
 • "Off-line" vyhodnocování - neoperativnost
 • limitujícím faktorem může být velikost paměti a především kvalita záznamu

 

Linkové (drátové) odposlechy a skryté kamery

Jsou velmi jednoduché a prakticky nejrozšířenější protože slouží například k přiznaným nebo utajeným záznamům firemních a obchodních jednání, bezpečnostním záznamům jako doplněk standardních kamerových systémů, sledování dění v kancelářských, průmyslových ale i bytových prostorách a pod.

Výhody:

 • je možná i vysoká kvalita zvuku a obrazu (v případě skrytých kamer) většinou odpovídající ceně komponentů
 • maximální diskrétnost zaručuje přenášení signálu po kabelu
 • relativně nízké pořizovací náklady
 • při využití stávající strukturované kabeláže v objektu je přijatelná časová náročnost montáže
 • v případě vedení signálu přes serverovnu pomocí odjímatelné propojky do jiné kanceláře, může být uživatel neodhalitelný

Nevýhody:

 • instalace je v případě separátního vedení časově náročnější
 • pokud mají být signály vedeny separátním vedením, tak je nutný přístup všude, kudy má být kabel veden
 • v případě monitorování cizího prostoru je odhalení uživatele odposlechu velmi snadné

 

Rádiové (bezdrátové) odposlechy

Jsou ideální pro operativní použití např. při obchodních a jiných strategických jednáních, nebo na druhou stranu v případech, kdy je nutné pomocí odposlechu přichytit pachatele přímo při páchání trestné nebo jiné činnosti. Také jsou velmi dobře použitelné rodiči při odhalení začínající drogové závislosti u dětí a mladistvých, případně při odhalování nevěry nebo jiné nekalé činnosti partnerů.

Výhody:

 • operativnost
 • možnost pořízení záznamu mimo zájmový prostor na objemnější paměťové médium
 • v případě odhalení je majitel prakticky nezjistitelný
 • cenová dostupnost dle nároků a finančních možností v celé šíři od několika set až po desetitisíce korun
 • diskrétnost šifrovaných odposlechů, kde prakticky neexistuje možnost nežádoucího zachycení a zneužití odposlechu jinou stranou
 • u sofistikovanějších odposlechů je i možnost dálkového ovládání v případě hrozícího odhalení
 • některé dražší modely nejsou odhalitelné detektory nelineárních přechodů
 • kvalitnější digitální odposlechy mají kvalitu výsledného záznamu porovnatelnou s minidiktafony
 • většina odposlechů se kamufluje do různých předmětů už při výrobě
 • některé typy jsou odolné proti odhalení téměř všemi detektory nelineárních přechodů

Nevýhody:

 • u levnějších "poloamatérských" štěnic hrozí vysoká nespolehlivost a problémy s dosahem
 • levnější odposlechy vysílající v pásmu 108-140MHz ruší letecký provoz a tudíž hrozí i jejich rychlejší odhalení
 • pokud je odposlech aktivní při probíhající OTP, tak je velmi snadno odhalitelný
 • kromě digitálních odposlechů využívajících běžné telekomunikační standardy je oficiální prodej v EU nemožný

 

GSM/3G odposlechy

Jsou velmi rozšířeným artiklem poslední doby. Jejich použitelnost je podobná jako u rádiových odposlechů, ale v tomto případě prakticky s neomezeným dosahem.

Výhody:

 • plně legální prodej/koupě
 • prakticky neomezený dosah po celém světě
 • ztížená možnost odhalení sofistikovaných kamufláží

Nevýhody:

 • při odhalení je relativně snadné vypátrat uživatele/majitele mimo jiné i na základě analýzy SIM karty a jiných "bitových stop" v síti operátora
 • mnohdy vysoká energetická náročnost při provozu z baterií
 • mnohdy velmi špatná kvalita přenosu
 • snadná ochrana prostřednictvím detektorů GSM/3G komunikace nebo rušiček
 • provozní náklady
 • náročnější výroba kamufláží, která většinou způsobuje degradaci kvality mikrofonního signálu

 

Laserové odposlechy

Jsou známy především z filmového plátna. Nicméně jejich použitelnost si vyžaduje vysokou dávku zkušeností a praktických dovedností při řešení potíží s volbou stanoviště vhodného pro realizaci tohoto typu odposlechu. Jedná se o jednu z neinvazivních metod odposlechu. Existuje několik principů snímání chvění okenních tabulí (zachycení přímého odrazu laseru, snímání stopy odraženého paprsku mimo úhel dopadu, snímání změn laserového paprsku způsobených odrazy od lesklých předmětů uvnitř zájmového prostoru).

Výhody:

 • plně legální nákup/prodej (pokud není zařízení deklarováno jako vojenský materiál)
 • neinvazivní metoda odposlechu si nevyžaduje přímý vstup do zájmového prostoru
 • správně zvolená metoda zpracování laserového paprsku zvyšuje praktickou použitelnost v terénu
 • není vysílaný žádný rádiový signál, tedy jedná se o relativně diskrétní metodu odposlechu

Nevýhody:

 • vysoké pořizovací náklady
 • obtížná dostupnost zařízení na trhu
 • neoperativnost
 • vysoká časová náročnost při realizaci odposlechu
 • snadné odhalení běžnými průmyslovými kamerami, které jsou citlivé na IR část světelného spektra
 • mnohdy špatná praktická využitelnost (musí být dodržena celá řada mnohdy i organizčně a fyzikálně nerealizovatelných podmínek)
 • snadná ochrana pomocí venkovních žaluzií nebo odborné instalase generátoru akustického šumu a piezoměničů na okna

 

Hybridní kombinace

Jsou například kombinace záznamového zařízení a digitálního bezdrátového rádiového přenosu, nebo přenosu přes WiFi, GSM, 3G-UMTS a jiné telekomunikační standardy a veřejné sítě. Tyto kombinace umožňují on-line i off-line přenos obsahu paměti – tedy záznamu, díky čemuž se řadí tato operativní technika mezi nejsofistikovanější a nejnebezpečnější formy odposlechu.

Výhody a nevýhody z objektivních důvodů nezveřejňujeme.O detektorech nelineárních přechodů

Pracují tak, že vysílají pracovní frekvenci v tzv. „základním pásmu“, která je oproštěna od harmonických (násobných) složek. Harmonické složky vznikají na nelineárních přechodech – tedy polovodičových součástkách a jejich detekcí můžeme zjistit, že je např. v nějakém předmětu ukrytá štěnice.

Pokud zabráníme stíněním a filtrací odposlechu průniku pracovní frekvence detektoru nelineárních přechodů na tyto polovodiče, ZCELA tím zabráníme detekci nelinearit a odhalení odposlechu.

Experimentálním vývojem společnost Mudroch LABS prakticky dokázala, že lze zkonstruovat odposlech zcela imunní proti detekci nelinearit v základním pásmu 1GHz. Tedy stejným principem a preciznějším přístupem lze eliminovat i detektory 2.generace pracující v základním pásmu 3GHz.

Užitečnější alternativa detektoru nelineárních přechodů je použití thermokamery a vykonání důslední fyzické prohlídky.


Proč se vyhnout použití detektorů nelineárních přechodů

 • na mnohé, dnes již dostupné odposlechy detektory vůbec nereagují
 • např. minidiktafon „Edic B22“ je imunní proti všem detektorům
 • vysoká pracnost = vyšší cena
 • prakticky nulová efektivita