Odhalí i ty nejsofistikovanější
způsoby odposlechu

Přečtěte si víc o možnostech odposlechu

Kompletní prohlídka proti odposlechu

Našim záměrem je poskytování exkluzivních služeb subjektům, které mají zájem o skutečně validní ochranu bez kompromisů. V celosvětovém měřítku se naše společnost výrazně odlišuje od úrovně ostatních subjektů působících v této oblasti jednak nejmodernějším technickým vybavením (vyšší řada Rohde & Schwarz), ale i vysokou odborností a důsledností. Při odhalování aktuálně probíhajících radiových odposlechů dosahujeme extrémně krátkých reakčních časů (v řádech milisekund) a díky technologii "Real-time" analýzy bezpečně detekujeme, zaměříme a následně dohledáme jakýkoliv reálně uskutečnitelný přenos. Jsme jednou z mála firem reálně schopných odhalit i odposlechy realizované formou záznamu a následného přenosu obsahu paměti přes celulární (GSM - 2G, 3G, 4G i 5G) a privátní (DECT, WiFi...) sítě. Na základě prokázaných skutečností realizujeme všechny tyto úkony výlučně bez použití detektorů nelineárních přechodů.

Jedná se o kompletní soubor úkonů a měření, které vedou k odhalení nejen aktivní, ale i takové odposlechové techniky, která může být momentálně jen v pohotovostním režimu.

Služba se skláda z:

Služba je vhodná ve všech případech kdy může být podezření na použití buď sofistikovanější techniky, mini a mikrodiktafonů ukrytých nebo kamuflovaných v různých předmětech a běžném vybavení kancelářských a obytných prostor.

 

Prostorová triangulace RF spektra

Již v dobách světových válek bylo zjištěno, že se jedná o jednu z nejspolehlivějších metod identifikace a detekce nepřátelského vysílače.

Jedná se o sofistikovaný měřící postup, který je postaven na základním fyzikálním principu útlumu vysokofrekvenčního signálu při jeho šíření jak v ideálním, tak reálném prostředí.

Aby mohl být tento postup skutečně validně používán, tak je nutné zkoumané RF spektrum z okolního prostředí dopravit do měřícího přístroje pomocí správného typu antény a případně navíc ošetřit filtrováním aby nedocházelo k přebuzení měřícího přístroje.

Pomocí vybaveného měřícího vozu provedeme tzv. referenční měření, tedy načtení a uložení rádiového spektra z minimálně tří míst v okolí (100-300m) zájmového prostoru. Naměřené hodnoty se následně přímo při tzv. korelačním měření v zadaném prostoru porovnávají a vyhodnocují spektrálním analyzátorem, který v rámci automatizace tohoto postupu spolupracuje s PC.

Vyhodnocení a posouzení nebezpečnosti jednotlivých signálů je proces, který je na první pohled jednoduchý:
signály vykazující přibližně shodnou úroveň, stejně jako všechny signály, které vykazují nižší úroveň než při referenčních měřeních, pocházejí z vysílačů mimo kontrolovaný prostor.

Tato definice je platná pouze v 2D vyjádření prostoru, které je mnohdy zcela odlišné od reálných podmínek, tedy 3D prostoru. V praxi mohou nastat situace, kdy je tato teoretická poučka neplatná a tehdy provádíme zaměření nebezpečného signálu a jeho subanalýzu.

 

Termovizní kontrola

Při provozu velké většiny odposlechů, skrytých kamer a jejich podpůrné techniky (např. napájecí zdroje, A/V vysílače...) vzniká teplo, které se uvolňuje do okolního prostoru. Citlivým snímáním tepelných rozdílů je možné identifikovat jak přítomnost této techniky v zadaném prostoru, tak případné změny v homogenitě prostředí, které vznikly po instalaci a následném odinstalování případných odposlechových prostředků.

 

 

Kontrola silových a IT vedení

Měřením a prověřením těchto rozvodů odhalíme ilegální linkové odposlechy, které mohou pro přenos signálu využívat stávající kabeláž. Agresor může mít v zájmovém prostoru zabudovaný např. jen mikrofon a nahrávání s odposlechem jednání mohou být realizována v úplně jiné části budovy nebo mimo ni. Po silovém vedení (230V) je možné přenášet odposlech modulovaný např. na dlouhých vlnách. Tento signál se šíří celou větví rozvodné sítě, která je oddělena trafostanicí.

 

Fyzická kontrola prostoru

Zajistí odhalení všech odposlechů nebo záznamové techniky, které nejsou zjistitelné měřícími metodami. Zároveň může odhalit již realizované manipulace a zásahy do zařízení, nebo stopy po instalacích operativní techniky.